دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
صفحه اصلی » بیمه تکمیل درمان

حدود تعهدات بيمه گردر بيمه تكميل درمان به شرح ذيل مي باشد:

بيمه گر در ازاء انجام تعهدات بيمه گذار متعهد است در صورت وقوع هر يك از موارد ذيل هزينه درماني بيمه شدگان را مطابق قرارداد جبران نمايد.

 1. تعهدات بيمه گر در مورد هزينه هاي بيمارستاني چهار عمل اصلي ( اعمال جراحي تخصصي ) شامل جراحي هاي قلب، مغز، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان تا سقف قرارداد براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد.
 2. تعهدات بيمه گر در مورد درمان طبي و ساير اعمال جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود DAY CARE ( با بيشتر از 6 ساعت بستري ) و نيز آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن و جراحي ديسك ستون فقرات تا سقف قرارداد براي هر بيمه شده در طول قرارداد مي باشد.
 3. جمع تعهدات بيمه گر در خصوص هزينه هاي بيمارستاني اعم از جراحي تخصصي، جراحي عمومي و درمان طبي و همچنين هزينه هاي آمبولانس ( درون شهري و برون شهري ) حداكثر معادل سقف جراحي تخصصي خواهد بود.
 4. هزينه هاي مربوط به زايمان (طبيعي - سزارين) ، كورتاژ تخليه اي تا مبلغ قرارداد در شمول تعهدات بيمه گر مي باشد .
 5. هزينه هاي پزشكي ، تشخيصي و تشخيصي درماني غير بيمارستاني (پاراكلينيكي) و جراحيهاي مجاز سرپائي شامل
  1. سونوگرافي ، مامو گرافي ، راديوتراپي ، اسكن ، انواع سي تي اسكن ، انواع اندوسكوپي ، ام آر آي ، اكو كارديوگرافي حداكثر تاسقف قرارداد براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد .
  2. تست ورزش نوار عضله (EMC ) ، نوار عصب (NCV ) ، نوار مغز (EEC ) و آنژيو گرافي چشم حداكثر تاسقف قرارداد براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد .
  3. هزينه جراحي هاي مجاز سرپائي صرفا شامل شكستگيها ، گچگيري ،ختنه، بخيه ، كرايو تراپي ، اكيسيزيون ليپوم ، ليزر درماني چشم ، تخليه و يا برداشت كيست حداكثر تاسقف قرارداد براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد .
 6. هزينه هاي مربوط به آمبولانس براي جابجايي بيمار در موارد داخل شهري و بين شهري تا سقف قرارداد مشروط به اينكه منجر به بستري بيماردر بيمارستان گردد قابل پرداخت ميباشد .
 7. هزينه هاي رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر درجه نقص بينائي هر چشم 4 ديوپتر يا بيشتر باشد براي هر چشم حداكثر تا سقف قرارداد در طول مدت قرار داد قابل پرداخت ميباشد

نحوه ثبت نام

برای درخواست بیمه تکمیل درمان ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده (ثبت نام) و وارد سامانه شده (ورود) و از منوی کاربری بر روی لینک (بیمه تکمیل درمان) کلیک شود.